"Lyss & Guldskatten" bygger på en saga som vi skrev utifrån Kalmar och den plats förskolan ligger på och handlar om Lyss som seglat på de sju haven, kommit hem och grävt ner sin skatt som nu har börjat smälta. Förskolans namn är "Ögonstenen" och de ville gärna ha en symbol för detta i skulpturen och det fick bli glasklotet i guldet som vakar och lyser upp verket på natten. Verket är ett samarbete med min kollega Felix Lönn.

English

"Lyss & The Golden Tresure" is based on a story that we wrote with focus from Kalmar and the place nursery suited on and is about Lyss who sailed the seven seas , come home and buried a  treasure that has now begun to melt . The pre-school 's name is " Eye Stone" and the pre-school wanted to have a symbol of this in the sculpture and it's the glass globe in the gold, which guards and lights up the work at night. The work is a collaboration with my colleague Felix Lönn.

Sagan om Lyss och Ögonstenen, offentligt verk.
Ögonstenens förskola, Kalmar 2012 /
The fariytale of Lyss and Ögonstenen, public work Ögonstenen preschool, Kalmar 2012
Tvådelad skulptural gestaltning

Felix Lönn och jag utgick från en saga som vi skrev om en skatt  (finns att läsa nedan) i skapandet av vårt konstverk utanför förskolan Ögonstenen. Vi valde att göra en tvådelad skulptural gestaltning utifrån sagan. Verket består av en skatt i formen av smält guld, en sten i glas och en lysande figur. Vi har tagit fasta på stadesdelen Norrlidens läge nära vattnet och det faktum att den brukade ligga under vattenytan. Många gatunamn i Norrliden stammar dessutom från skepp och båtar. Även Kalmar stad som helhet med dess historia som viktig sjöfarts- och handelsknutpunkt spelade in när vi tog fram idén. 
Sagan om Lyss och Ögonstenen
Lilla Lyss på taket vinkar välkommen till alla. Lyss hittade en skatt under en seglats på de stora haven. Väl hemma gömde Lyss skatten här i Norrliden och den blev en Ögonsten. Guldskatten har börjat smälta. Mitt i guldet ligger Ögonstenen.

Visionen
Sagan var en del av vår skapandeprocess men dess viktigaste uppgift är att vara en plattform för personalen att utgå ifrån. Barnen interagerar med skulpturerna, deras fantasi blir stimulerad att använda dem till egna lekar. Guldet och figuren Lyss på taket blir till vad barnen gör dem till. Vi har velat skapa skulpturer som inte har starka begränsningar. Guldet kan t. ex. vara ett berg, en skatt, en ö i gräsmattan osv. Vi har använt många olika material för att barnen ska få ett brett utbud att gå på upptäcksfärd bland. Vi har också tänkt på att skulpturerna ska fungera året om. Eftersom Ögonstenen även är öppet på natten har vi jobbat med ljusättningar. Lyss (figuren) på taket lyser och välkomnar nattetid. Guldet är också ljusatt underifrån i glaskulan och ögonstenen av glas som ligger mitt i ger speglingar och liv även i dagsljus. 
Beställare Kalmar Kommun. Budget 300.000 kr
English

The Fairytale of Lyss and Ögonstenen
Felix Lönn and I did a sculpturegroup for a preschool in Kalmar in 2012. Based on a short fairytale we wrote(you can read it bellow) and made sculptures depicting that story that the children can play with. There is a gold mosaic coverd concrete sculpture with a glasstone in the centre and a plastic figure glowing in the dark and the fairytale written on the wall.

The Fairytail about Lyss and the Eye-stone
Little Lyss on the roof is waving welcome to everyone. Lyss found a tresure during a sailing trip on the big oceans. Back home in Norrliden Lyss hid the tresure and it became an eye-stone. The gold tresure has began to melt. In the middle of the gold lays the eye-stone.


You may also like

Back to Top