Kalmar kommun anlitade mig och Pernilla Frid att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram en jämställdare fritidsgård. Det blev en helhetslösning med hjälp av färg och form med betoning på tydlighet. Redan utanför kan du se vad man kan göra på gården med hjälp av piktogram. Ett exempel på hur vi arbetade var när vi hade en workshop med ungdomarna där de målade porträtt av sig själva eller en idol. Av det materialet byggde vi sedan sidorna av en disk som finns i hjärtat av byggnaden. Kalmar kommun tyckte det kom för lite tjejer till fritidsgårdarna, men i vår undersökning visade det sig att det också fattades en typ av killar, så vår slutsats var att fritidsgårdarna måste andas en välkomnande och lustfylld atmosfär för alla!

Roligast av allt är att besökarna ökade, båda av tjejer och killar när gården stod klar.


English

Kalmar kommun got me and Pernilla Frid involvd to work with a group of people around the "Youth centers" in Kalmar, to develop a much more gender equal Youth Centers . The result became a complete solution for one of the Centers in Funkabo. We used  a lot of color and shapes with an emphasis on clarity . Even outside you can see what you can do in the Center with the help of pictograms. An example of how we worked is when we had an workshop were the kids draw portraits of them selfs or an idol. We used the material from the workshop to cover a counter in the hart of the Center. Kalmar kommun thought there was too few girls visiting the Youth Centers in Kalmar, but in our study it showed that it was also some type of boys missing, so our conclusion was that the Youth centers must breathe a welcoming and enjoyable atmosphere for everyone !

Most fun of all is that the Youth Centers visitors increased both of girls and boys when it was rebuilt and opend.

You may also like

Back to Top